Nasza oferta badań prenatalnych oraz cennik usług z których mogą korzystać nasi Pacjenci

Badania prenatalne w 11-13+6 tygodniu ciąży

Obejmuje badanie USG oraz pobranie krwi pacjentki.
W badaniu USG mierzymy długość dziecka (CRL) i czynność jego serca (FHR), oceniamy anatomię i markery wad genetycznych (przezierność karkowa, NT oraz obecność kości nosowej, NB). W sytuacjach szczególnych dodatkowo oceniamy przepływ krwi w przewodzie żylnym, DV oraz przez zastawkę trójdzielną w sercu, TR.
Najnowszym markerem wad układu nerwowej jest ocena kąta twarzowego, FA oraz struktur wewnątrz mózgu dziecka w celu wykluczenia rozszczepu kręgosłupa.
Krew pobrana od pacjentki służy oznaczeniu hormonów łożyskowych PAPP-A i betaHCG (test podwójny). Pozwala to na ocenę wydolności łożyska oraz zwiększa precyzję wykrycia wad genetycznych jak np. zespół Downa.

skierowanie NFZ = bezpłatnie


Badania prenatalne w 15-20 tygodniu ciąży

Podobnie jak w 11-14 tc obejmuje badanie USG oraz pobranie krwi pacjentki.
W badaniu USG oceniamy budowę dziecka i dokonujemy pomiarów główki (BPD, HC), brzuszka (AC) oraz kończyn (HL, FL).

Krew pobrana od pacjentki służy ocenie ryzyka wad genetycznych oraz otwartych rozszczepów kręgosłupa poprzez oznaczenia hormonów łożyskowych AFP, HCG, E3 (test potrójny).

skierowanie NFZ = bezpłatnie


Badania prenatalne w 18-23 tygodniu ciąży

W tym okresie ciąży potwierdzamy prawidłowy rozwój dziecka.

Określamy położenie płodu (główkowe, miednicowe, poprzeczne, skośne), ilość płynu owodniowego (prawidłowa, nadmierna, za mała) oraz lokalizację łożyska (ściana przednia, tylna, dno macicy, łożysko niskoschodzące, przodujące, dodatkowy płat) i jego strukturę (prawidłowa, nieprawidłowa).

Dokonujemy także detalicznych pomiarów dziecka:

  • w obrębie główki, twarzy i szyi: wymiar poprzeczny BPD, obwód HC, szerokość móżdżku TCD i zbiornika wielkiego CM oraz fałdu karkowego NF, długość kości nosowej NB;
  • w obrębie klatki piersiowej: ocena serca (cztery jamy, trzy naczynia, drogi odpływu);
  • w obrębie brzuszka: obwód AC, szerokość miedniczek nerkowych;
  • w obrębie kończyn: długość kości ramienia HL i uda FL, palce, ułożenie rąk i stóp, ruchomość;

Szczegółowa ocena poszczególnych części ciała: czaszki i mózgu, twarzy, kręgosłupa i szyi, klatki piersiowej, płuc i serca, jamy brzusznej, nerek, pęcherza moczowego, płci dziecka oraz pępowiny (trzy naczynia) pozwala potwierdzić prawidłowy rozwój dziecka.

Jednym z bardziej ekscytujących momentów badania jest ustalenie płci dziecka co odbywa się poprzez uwidocznienie zewnętrznych narządów płciowych. Należy mieć jednak świadomość, że nie jest to ostateczne potwierdzenie. Niezmiernie rzadko ale zdarza się rozbieżność miedzy płcią genetyczną i tą stwierdzaną zewnętrznie.

Ocena i pomiary dodatkowych narządów wykonujemy jeżeli stwierdzamy odchylenia od stanu normalnego albo istnieje szczególne wskazanie np. specyficzny typ wady w rodzinie.

skierowanie NFZ = bezpłatnie


Badanie z zastosowaniem kolorowego Dopplera

Standardowo wykorzystujemy ta nowoczesną technikę do oceny przepływów w sercu dziecka.
W niektórych sytuacjach posiłkujemy się oceną przepływu krwi także w naczyniach matki i/lub dziecka aby poznać funkcje łożyska i układu krążenia płodu.

Mierzymy przepływy w tętnicach macicznych (UtA) kobiety oraz w pępowinie dziecka (UA/UV), jego mózgu (MCA) i brzuszku (DV). W ten sposób wykrywamy niewydolność łożyska oraz niedotlenienie dziecka co pozwala na odpowiednie interwencje i leczenie.

Ocena wzrastania i dobrostanu dziecka w III trymestrze ciąży

Bardzo ważnym dowodem właściwego rozwoju dziecka i jego zdrowia jest prawidłowe przybieranie masy ciała. Można się o tym przekonać poprzez przynajmniej dwa badania USG – jedno wykonane najlepiej w 20-24 tygodniu ciąży i kolejne nieco później, optymalnie w 28-30 tygodniu ciąży. Na tej podstawie jesteśmy w stanie ocenić tzw. dynamikę wzrastania i powiedzieć czy dziecko rośnie prawidłowo. Szczegółowe analizy pomiarów w tym kolorowego Dopplera pozwalają nam uchwycić problem na wczesnym etapie i zaoferować właściwe postępowanie.

 

UWAGA: Każde badanie trwa ok. 30 min. Prosimy o przybycie 15-20 min. przed umówionym badaniem w celu rejestracji i przygotowania dokumentacji lekarskiej.
W razie braku możliwości skorzystania z badania bardzo prosimy o telefoniczne powiadomienie rejestracji – pozwoli to na optymalizację czasu pracy naszego personelu

 

UWAGA: Życzenie posiadania płyty DVD z badania prenatalnego prosimy zgłaszać przed rozpoczęciem skanowania przez nasz personel. Każdorazowe nagranie płyty DVD
 
    Cennik usług medycznych
 Lp.  Rodzaj usług medycznych  Ciąża pojedyncza Ciąża bliźniacza 
1   Badanie prenatalne w 11-14 tygodniu ciąży
  (test podwójny)
400 zł. 650 zł.
2   Badanie w 15-20 tygodniu ciąży
  (test potrójny)
400 zł.

650 zł.

3   Badanie prenatalne w 18-23 tygodniu ciąży 250 zł. 500 zł.
4   Badanie prenatalne w 28-32 tygodniu ciąży 250 zł. 500 zł.
5   Doppler 150 zł. 300 zł. 
6   Kontrola ciąży 250 zł. 500 zł.
7   Nagranie badania USG na płytę DVD 40 zł.
8   Ocena szyjki macicy w ciąży 50 zł.
9   GBS (posiew) 50 zł.
10   KTG 50 zł.
11 Nieinwazyjne badania genetyczne ( NIPT ) tzw. wolne płodowe DNA ( ffDNA)
SANCO 2.200 zł.
Panorama 2.500 zł.
Nifty Pro 2.200 zł.
SANCO PLUS 2.500 zł.
SANCO RHD (czynnik grupy krwi płodu) 450 zł.
12 Konsultacja ginekologiczna 200 zł.
13 Konsultacja eksperta (pilne badanie prenatalne) 400 - 500 zł.