badania

Opis stosowanych przez nas badań prenatalnych, opis podstawowych zagadnień związanych z badaniami prenatalnymi

Do pierwszej grupy nazywanej badaniami przesiewowymi zaliczamy badanie ultrasonograficzne (USG) oraz badanie biochemiczne z krwi pacjentki. Procedury inwazyjne polegają na pobraniu komórek z otoczenia dziecka (płyn owodniowy, łożysko itp.) i nazywane są diagnostycznymi ponieważ dają ostateczną odpowiedź czy dziecko jest chore czy nie.

 

Badania prenatalne w 11-13+6 tygodniu ciąży

Na początku ciąży w 11-13 tygodniu u każdej kobiety możemy wykonać badanie prenatalne nieinwazyjne (USG + test podwójny). Jeżeli wyniki pokazują wysokie ryzyko wad genetycznych lub innych chorób w ciąży to proponujemy badania inwazyjne (najczęściej amniopunkcję czyli pobranie płynu owodniowego) najwcześniej w 15-16 tygodniu ciąży (maksymalnie do 22 tygodnia). Nieprawidłowe wyniki badan genetycznych dyskutujemy osobno z pacjentką i ewentualnie jej rodziną.

Badania prenatalne w 15-20 tygodniu ciąży

Alternatywnym badaniem prenatalnym w pierwszej połowie ciąży jest USG i pobranie krwi w 15-20 tygodniu (tzw. test potrójny) jeżeli kobieta nie zdążyła lub nie miała możliwości wykonania tych badań wcześniej. Jest to jednak badanie mniej dokładne niż w 11-14 tygodniu.

Badania prenatalne w 18-23 tygodniu ciąży

Kolejnym badaniem prenatalnym jest USG w 18-23 tygodniu ciąży. Bardzo szczegółowo oceniamy dziecko pod kątem budowy oraz symetrii i proporcji poszczególnych części ciała. Wykonujemy także dokładne pomiary wielu narządów dziecka aby potwierdzić prawidłowy ich rozwój. W rzadkich na szczęście sytuacjach gdy stwierdzamy nieprawidłowości, przedstawiamy możliwe rozwiązania i opcje leczenia. Jeżeli problem wymaga bardzo unikatowego podejścia bez możliwości interwencji w naszym kraju a dostępne jest leczenie w ośrodku zagranicznym to pomagamy zorganizować całe przedsięwzięcie np. balonikowanie (FETO) w przepuklinie przeponowej.

Badanie z zastosowaniem kolorowego Dopplera

Standardowo wykorzystujemy tą nowoczesną technikę do oceny przepływów w sercu dziecka.

W niektórych sytuacjach posiłkujemy się oceną przepływu krwi także w naczyniach matki i/lub dziecka aby poznać funkcje łożyska i układu krążenia płodu.

Badanie w technologii trójwymiarowej 3D/4D

W celu lepszego uwidocznienia środowiska wewnątrzmacicznego stosujemy obrazowanie przestrzenne (3D) i trójwymiarowe w czasie rzeczywistym (4D). Dla rodziców dziecka jest to niezwykłe doświadczenie wizualne bardzo pomocne w nawiązaniu emocjonalnej więzi z ich nienarodzonym jeszcze dzieckiem. Niekiedy technika 3D pomaga w lepszym rozpoznaniu pewnych struktur np. w obrębie twarzy dziecka.

Ocena wzrastania i dobrostanu dziecka w III trymestrze

Bardzo ważnym dowodem normalnego rozwoju dziecka jest prawidłowe przybieranie masy ciała a potwierdzeniem jego zdrowia są właściwe poziomy płynu owodniowego i przepływów krwi w badaniach dopplerowskich. Można się o tym przekonać poprzez przynajmniej dwa badania USG – jedno wykonane najlepiej w 20-24 tygodniu ciąży i kolejne nieco później, optymalnie w 28-30 tygodniu ciąży zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Na tej podstawie jesteśmy w stanie ocenić tzw. dynamikę wzrastania i powiedzieć czy dziecko rośnie prawidłowo. Szczegółowe analizy pomiarów, w tym kolorowego Dopplera pozwalają nam uchwycić problem na wczesnym etapie i zaoferować właściwe postępowanie.

Badania prenatalne - teraz to profilaktyka

 

Fakty i mity o badaniach prenatalnych

 

Badania prenatalne są standardem