RKdr hab. n. med. Rafał Kocyłowski

Twórca i założyciel pierwszego Centrum Badań Prenatalnych w Wielkopolsce. Od początku stawiał nacisk na implementację najnowocześniejszych technik i metod diagnostyki prenatalnej. Absolwent Akademii Medycznej w Poznaniu w 1998 roku. Studia ukończył z wyróżnieniem, otrzymując również Medal im. Karola Marcinkowskiego tej uczelni. W trakcie studiów otrzymywał stypendium naukowe oraz stypendium Ministra Zdrowia za osiągniecia naukowe. Ukończył specjalizację z ginekologii i położnictwa w Klinice Perinatologii i Ginekologii w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym przy ul. Polnej. W 2005 roku obronił doktorat na macierzystej Akademii Medycznej, a tematem badań były skutki uboczne stosowania tokolizy fenoterolem i werapamilem. Wyniki wskazywały na zwiększone ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych u leczonych kobiet w ciąży. Wkrótce ta metoda terapii została wycofana z praktyki położniczej. W 2008 roku obronił również doktorat w Niemczech na Uniwersytecie Christiana Albrechta w Kilonii, który dotyczył nowych, bardziej precyzyjnych metod oceny niedotlenienia okołoporodowego. W latach 2008-2010 przebywał na stypendium w Londynie, w Kings College Hospital i Fetal Medicine Foundation u profesora Kyprosa Nicolaidesa. 2020 rok przyniósł habilitację w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Tematem badań było opracowanie norm i analiza składników mineralnych w płynach ustrojowych u kobiet w ciąży w korelacji z rozwojem płodu. Posiada wszystkie cenione certyfikaty Fetal Medicine Foundation (FMF) i Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGiP) pozwalające na prowadzenie diagnostyki prenatalnej w pełnym zakresie. Jest również laureatem prestiżowego Diploma in Fetal Medicine jako jedyny w Wielkopolsce. Od początku kariery naukowej zainteresowany ciążami wysokiego ryzyka, nowoczesną diagnostyką stanów zagrożenia płodu oraz postępem w terapii wewnątrzmacicznej.