ZMDr hab. n. med. Zbyszko Malewski – absolwent Akademii Medycznej w latach 1978-1986 na wydziale Lekarskim. Doktorat obronił w roku 1990, a tematem pracy był: Test wibroakustyczny w ocenie dobrostanu płodu”. W 1995 roku odbył staż w Klinice Położniczo-Ginekologicznej w Kilonii pod kierownictwem prof. K. Semm’a. W 2003 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy „Badanie dynamiki wzrastania płodu jako metoda oceny jego stanu”. Wśród zainteresowań naukowych wyróżnia przede wszystkim ocenę dobrostanu płodu i wykrywanie stanów zagrożenia płodu za pomocą metod biofizycznych i biochemicznych, zarówno w okresie przedporodowym (w czasie ciąży) jak i porodu; rozpoznawanie i leczenie porodu przedwczesnego, rozpoznawanie i leczenia zakażeń okołoporodowych, etiologia nadciśnienia wywołanego przez ciążę, hipotrofia płodu, prowadzenie porodu, organizacja opieki perinatalnej. Posiada wszystkie cenione certyfikaty Fetal Medicine Foundation (FMF) i Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGiP) pozwalające na prowadzenie diagnostyki prenatalnej w pełnym zakresie.